Super Křížem Krážem

Tento dvouměsíčník nabídne i trochu lechtivé obrázky a kresby.